Matang Marikit

Bago ipikit matang marikit, isipin Amang nasa langit.
Ipagpasalamat biyayang inihatid sa maghapon ika’y tinuwid.
Bati sa iyo’y magandang gabi at matamis na panaginip.