Matang Marikit

Bago ipikit matang marikit, isipin Amang nasa langit.
Ipagpasalamat biyayang inihatid sa maghapon ika’y tinuwid.
Bati sa iyo’y magandang gabi at matamis na panaginip.

Published by QTwG

Avatar photo

Hi! My name is Eugene. I pray that you gain spiritual strength, wisdom, revelation, hope and most importantly trust and faith with our Lord Jesus Christ through this website.