Kahanga-hanga by Musikatha

I would like to acknowledge WellBornLover for sharing this song in Youtube.

Kahanga-hanga by Musikatha

Kahanga-hanga d’yos na dakila
Karapat dapat sa pagsamba
Kaluwalhati ay walang katulad
Higit sa sukdulan kailanman

Ang alayan kay tanging mithiin
Ihandog ang lahat-lahat sakin
Bawat araw ikaw ang naisin, iibigin
(repeat)

#instrument#

Ang alayan kay tanging mithiin
Ihandog ang lahat-lahat sakin
Bawat araw ikaw ang naisin, iibigin
(repeat)

Ang alayan kay tanging mithiin
Ihandog ang lahat-lahat sakin
Bawat araw ikaw ang naisin, iibigin
(repeat)

…Kahanga-hanga

Kahanga-hanga by Musikatha

Published by QTwG

Avatar photo

Hi! My name is Eugene. I pray that you gain spiritual strength, wisdom, revelation, hope and most importantly trust and faith with our Lord Jesus Christ through this website.