Dakilang Katapatan by Papuri Singers

I would like to acknowledge Brianne Bontes for sharing this song in Youtube.

Sadyang kay buti ng ating Panginoon
Nagtatapat sa habang panahon
Maging sa kabila ng ating pagkukulang
Biyaya Niya’y patuloy na laan

Katulad ng pagsikat ng gintong araw
Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw
Kaya sa puso ko’t damdamin
Katapatan Niya’y aking pupurihin

CHORUS:
Dakila ka oh Dios tapat Ka ngang tunay
Magmula pa sa ugat ng aming lahi
Mundo’y magunaw man
Maaasahan Kang lagi
Maging hanggang wakas nitong buhay

Kaya o Dios Ika’y aking pupurihin
Sa buong mundo’y aking aawitin
Dakila ang Iyong katapatan
Pag-ibig Mo’y walang hanggan

BRIDGE:
Dakila ka o Dios sa habang panahon
Katapatan Mo’y matibay na sandigan
Sa bawat pighati tagumpay man ay naroon
Daluyan ng pag-asa kung
Kailanga’y hinahon
Pag-ibig Mong alay sa’kin
Noon hanggang ngayon
Dakila ka O Dios!

Published by QTwG

Avatar photo

Hi! My name is Eugene. I pray that you gain spiritual strength, wisdom, revelation, hope and most importantly trust and faith with our Lord Jesus Christ through this website.